Försäkringsärenden

[ Texten nedan är tillfällig och kommer att ersättas ]

Uppstår skador på ett kommunal fordon som du använt är det viktigt att du så snart som möjigt tar kontakt med din chef. Om aktuell bil har digital körjournal finns viss information att hämta ur det GPS-baserade systemet. Anmäls krockskador efter lång tid är risken stor att föräskringsersättning inte utgår.