Försäkringsärenden

Uppstår skador på ett kommunal fordon som du använt är det viktigt att du som förare så snart som möjigt tar kontakt med din chef och därefter fyller i en skadeanmälan. Om skadan inte anmäls är risken överhängande att kommunen inte kan ta del av försäkringspremierna. Försäkringsbolag, som inte vet när skadan inträffade, var, hur och med vem inblandad, kan vägra betala ut försäkringspengar och då blir det en kostnad som drabbar verksamheten.

Det kan upplevas pinsamt att meddela att man kvaddat bilen, men incidenter inträffar emellanåt och för att slippa höga kostnader direkt i verksamheten måste skadeanmälan fyllas i så snart som möjligt och gärna av den som kört.

Har du frågor kring försäkringsärenden, kontakta Elisabeth Ransveden, SHB. Hon kommer att lotsa dig vidare beroende på vad frågan gäller.