Bil i tjänsten

Användandet av bil i tjänsten styrs av resepolicyn, som är beslutad i kommunfullmäktige 2020.

Det finns många bilar och andra fordon i verksamheterna. En del fordon ägs av kommunen, andra leasas. När en bil ska säljas eller nyanskaffas ska detta ske genom kommunens fordonsadministratör. Alla nya fordon hyrs genom Skövde, som i sin tur leasar. Rutin för försäljning av kommunägd eller kommunleasad bil. Rutin för nyanskaffning av bil eller annat fordon genom kommunverkstan i Skövde.

Tibro kommuns fordon tankar på CircleK eller Ingo. Rutin för tankkort Tibro. Fordon som hyrs av Skövde använder Skövde kommuns tankkort, som är knuten till fordonet.

Fordonsadministratörer finns utsedda inom varje förvaltning. 

De fordon som används inom kommunen ska vara försedda med digitala körjournaler. Det betyder att en GPS-enhet finns i fordonet. All användning av fordonet registreras. Uppföljning sker regelbundet. Det som säkerställs är att fordonet inte riskerar övermil på leasingavtal, att användningen sker som det var tänkt. Körjournalen är automatiserad. Vid försäkringsärenden finns information tillgänglig.

Verksamheten är ansvarig för vård av sina bilar vare sig de är kommunägda, leasade eller hyrda genom Skövde.

Bilpool är på väg att skapas i kommunen. Elbilar och det betyder att bilar kan bokas och internhyras från och med 2022.