Här hittar förvaltningens chefer information/uppgifter för anställningsavtal av ny personal

Processkartläggning anställningsavtal förskolan

Processkartläggning anställningsavtal grundskolan, KC och stab (ska upprättas och länkas)

Checklista för uppgifter till anställningsavtal

 • Namn
 • Personnummer, 10 siffror
 • Arbetsplats
 • Befattning
 • Anställningsform 
 • Procent
 • Från och med
 • Till och med
 • Lön
 • Löneläge
 • Ansvar
 • Verksamhet
 • Chef
 • Avvikande kontering (fråga Hr)
 • Fördelning (fråga Hr)
 • Eventuell uppgift angående antällningen