Kontakter

Ansökan "Förstelärare 2020-2022"
 
Här ansöker du om att bli förstelärare. Din ansökan måste vara inlämnad senast den 27 maj.

Besked kommer att lämnas till alla som söker innan sommarledigheten.

Här nedan finns de tre uppdragen. Du kan söka flera av uppdragen, men kan bara antas på ett av dem. 

1. Värdegrundsarbete - Uppdrag inom för förskoleklass/grundskola/grundsärskola

2. Digitalisering - Uppdrag inom förskoleklass/grundskola/grundsärskola samt ett uppdrag inom introduktionsprogrammen

3. Undervisning - Uppdrag inom förskoleklass/grundskola/grundsärskola samt ett uppdrag inom introduktionsporgrammen Du kan söka flera av uppdragen, men kan bara antas på ett av dem.


Välkommen med din ansökan!