Inspera - digitala prov

Barn & Utbildning har tecknat ett avtal med Inspera för dels säkerställa att vi klarar de krav som Skolverket ställer vid nationella prov fr o m läsåret 2018/19 och dels för att utveckla undervisningen och ta stöd av digitala verktyg för att utveckla verksamheten. Avtalet löper i första hand under 2019.

Tidplan 2019

Vecka 2 – Utbildning av "skolansvariga"
Vecka 4 – Planering och avstämning inför nationella prov – skolansvariga

Planering av utbildning av övriga sker i början av vårterminen 2018.

Läs mer på www.inspera.se

Skolansvariga

F-5: Ulrik Heedman
Nybo: Staffan Rydberg och Helen Lundahl
KC: Alexander Ryberg Modeland, Sofia Holmstedt och Beatrice Bogren
IKTeket: Susanne Jörgensen