Barn- och utbildningsnämndens ärendeberedningstider 2020

Här finns ärendeberedningstider för 2020

Stabsberedning
Onsdag, kl 13:00

Pres.beredning
Tisdag, kl 8:00-10:00
Utskick
BUNAU
Arbetsutskottet
Tisdag, kl 8:30
Samverskan FÖSAM
Måndag, kl 13:00-15:00
Utskick
BUN
Nämnden
Tisdag, kl 13:00
18 dec 2019 7 jan 9 jan 14 jan 20 jan 23 jan 28 jan
29 jan 3 feb 6 feb 12 feb 17 feb 20 feb 25 feb
26 feb 3 mars 5 mars 10 mars 16 mars 26 mars 31 mars
1 april 7 april 9 april 14 april 20 april 23 april 28 april
29 april 5 maj 7 maj 12 maj 18 maj 20 maj 26 maj
27 maj 2 juni 4 juni 9 juni 15 juni 18 juni 23 juni
5 aug 11 aug 13 aug 18 aug 24 aug 27 aug 1 sept
2 sept 8 sept 10 sept 15 sept 21 sept 1 okt 6 okt
7 okt 13 okt 15 okt 20 okt 26 okt 29 okt 3 nov
4 nov 10 nov 12 nov 17 nov 23 nov 26 nov 1 dec
2 dec 8 dec 10 dec 15 dec 21 dec 5 el 7 jan 12 jan 2021

Till varje ärende som ska behandlas av nämnden så ska ansvarig handläggare upprätta en tjänsteskrivelse i Ciceron som beskriver ärendet. Ev underlag till ärendet ska också registeras i Ciceron. Tjänsteskrivelsen ska vara klar till stabsberedningen så att ev korrigeringar hinns med till presidieberedningen. Vid dessa beredningar behöver vanligtvis ansvarig handläggare inte närvara, men kan eventuellt kallas.

Stabsberedningen utgörs av: skolchef, nämndsekreterare, administrativ chef

Presidieberedningen utgörs av: ordförande, vice ordförande, skolchef, nämndsekreterare, administrativ chef