Barn- och utbildningsnämndens ärendeberedningstider 2022

Ärendeberedningstider för BUN

Ärendeberedningstider för 2022

Tj.man.beredning
Torsdag, kl 8:00-10:00

Pres.beredning
Tisdag, kl 8:00-10:00
Utskick
BUNAU
Arbetsutskottet
Tisdag, kl 8:30
Samverkan FÖSAM
Måndag, kl 13:00-15:00
Utskick
BUN
Nämnden
Tisdag, kl 13:00
  11 jan   18 jan 10 jan    
27 jan  1 feb 3 feb 8 feb 21 feb 17 feb 22 feb
24 feb  1 mars 3 mars 8 mars 14 mars 17 mar 22 mars
24 mars  29 mars 31 mars 5 april 4 april 14 april 19 april
28 april  3 maj 5 maj 10 maj 18 maj 19 maj 24 maj
26 maj  31 maj 2 juni 7 juni 13 juni 16 juni 21 juni
18 aug 23 aug 25 aug 30 aug      
1 sept  6 sept 8 sept

13 sept 

19 sept 22 sept 27 sept
29 sept 4 okt 6 okt 11 okt 17 okt 20 okt 25 okt
27 okt 1 nov 3 nov 8 nov 14 nov 17 nov 22 nov
24 nov 29 nov 1 dec 6 dec 12 dec 15 dec 20 dec

Till varje ärende som ska behandlas av nämnden så ska ansvarig handläggare upprätta en tjänsteskrivelse i Ciceron som beskriver ärendet. Ev underlag till ärendet ska också registeras i Ciceron. Tjänsteskrivelsen ska vara klar till stabsberedningen så att ev korrigeringar hinns med till presidieberedningen. Vid dessa beredningar behöver vanligtvis ansvarig handläggare inte närvara, men kan eventuellt kallas.

Stabsberedningen utgörs av: skolchef, nämndsekreterare, administrativ chef

Presidieberedningen utgörs av: ordförande, vice ordförande, skolchef, nämndsekreterare, administrativ chef