Barn- och utbildningsnämndens ärendeberedningstider 2021

Ärendeberedningstider för BUN

Ärendeberedningstider för 2021

Tj.man.beredning

Pres.beredning
Tisdag, kl 8:00-10:00
Utskick
BUNAU
Arbetsutskottet
Tisdag, kl 8:30
Samverkan FÖSAM
Måndag, kl 13:00-15:00
Utskick
BUN
Nämnden
Tisdag, kl 13:00
7 jan kl 8-10 8 jan 8 jan 12 jan 18 jan 21 jan 26 jan
28 jan kl 13-14 2 feb 4 feb 9 feb 15 feb 18 feb 23 feb
25 feb kl 13-14 2 mars 4 mars 9 mars 15 mars 18 mar 23 mars
25 mars kl 13-14 30 mars 1 april 6 april 12 april 15 april 20 april
29 april kl 13-14 4 maj 6 maj 11 maj 17 maj 20 maj 25 maj
27 maj kl 13-14 1 juni 3 juni 8 juni 14 juni 17 juni 22 juni
19 aug kl 13-14 24 aug 26 aug 31 aug 6 sept 9 sept 14 sept
16 sept kl 13-14 21 sept 23 sept

28 sept (5 okt)

4 okt 7 okt 12 okt
14 okt kl 13-14 19 okt 21 okt 26 okt 1 nov 4 nov 9 nov
11 nov kl 13-14 16 nov 18 nov 23 nov 29 nov 2 dec 7 dec
2 dec kl 13-14 7 dec 9 dec 14 dec 20 dec   xx jan 2022

Till varje ärende som ska behandlas av nämnden så ska ansvarig handläggare upprätta en tjänsteskrivelse i Ciceron som beskriver ärendet. Ev underlag till ärendet ska också registeras i Ciceron. Tjänsteskrivelsen ska vara klar till stabsberedningen så att ev korrigeringar hinns med till presidieberedningen. Vid dessa beredningar behöver vanligtvis ansvarig handläggare inte närvara, men kan eventuellt kallas.

Stabsberedningen utgörs av: skolchef, nämndsekreterare, administrativ chef

Presidieberedningen utgörs av: ordförande, vice ordförande, skolchef, nämndsekreterare, administrativ chef