Friskvård och hälsa

Telefon
0504- 180 00 (vxl)

Besöksadress
Centrumgatan 17
Tibro

Postadress
Centrumgatan 17
543 80 TIBRO

Friskvårdsförmån Tibro kommun

Som anställd i Tibro kommun har du möjlighet att ta del av friskvårdsförmån på sammanlagt 1000 kr per år.

Friskvårdsbidraget kan nyttjas av samtliga medarbetare, oavsett anställningsform, som har en sammanhängande anställning med en varaktighet på minst tolv månader. Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av förmånen. Ersättning i form av friskvårdsbidrag utbetalas efter uppvisande av kvitto på erlagd kostnad enligt Skatteverkets regler "Skattefria förmåner inom motion och friskvård". Nedan finns länkar till ansökningsblanketten för friskvårdsbidraget och en lista från Skatteverket över godkända friskvårdsaktiviteter.  

Blankett friksvårdsförmån Tibro kommun

Skatteverkets lista över godkänd friskvårdsaktivitet