Jag är direktupphandlare, men hur gör jag?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontrollera först om varan du behöver köpa finns med på något av kommunens ramavtal. Detta gör du genom att titta i Inköpskatalogen, där hittar du alla kommunens avtal.

1. Kontrollera om avtal finns, samt att inköpet är godkänt av chef eller budgetansvarig.

  1. Ja, det finns ett befintligt avtal: Ta fram avtalet i inköpskatalogen. Läs igenom vilka villkor som gäller för avtalet. 
  2. Nej, varan finns inte tillgänglig på något av kommunens befintliga avtal och summan överstiger inte 20 000 kr. Vänd dig i första hand till befintlig ramavtalsleverantör inom rätt varuområde. Om behovet inte kan tillgodoses av befintlig leverantör, ska du genomföra någon form av marknadsundersökning inklusive prisjämförelse för inköpet.
  3. Nej, jag hittar inget avtal där varan eller tjänsten jag söker finns med? Köpet är över 20 000 kr. Beräkna kontraktsvärde och gå vidare till punkt 2 nedan.

2. Beräkna kontraktsvärde och välj upphandlingsmetod.

När du räknar ut värdet för kontraktet (inköpet) behöver du ha i åtanke att det gäller alla likartade inköp för hela Tibro kommun under ett år. Inte enbart den förvaltning eller enhet du tillhör. Kontakta gärna inköpssamordnare.

3. 20 000 till 100 000 kr.

Konkurrens ska utnyttjas mellan minst tre relevanta leverantörer. Konkurrens kan exempelvis vara en jämförelse via internet, att begära in offerter, ta in prisuppgifter per telefon. Skriftlig beställning/avtal krävs.

4. Över 100 000 till 586 000 kr.

Konkurrens ska utnyttjas mellan minst tre relevanta leverantörer. Konkurrens kan exempelvis vara en jämförelse via internet, att begära in offerter, ta in prisuppgifter per telefon. Skriftlig beställning/avtal krävs.

Direktupphandlingen ska dokumenteras och inköpssamordnare kontaktas.

6. Kontraktsvärde över 586 000 kr

Formaliserade upphandlingar utförs av upphandlare på upphandlingsenheten i Skövde kommun. Kontakta inköpssamordnare för att beställa en sådan upphandling.
Upphandlingsenheten planerar beställda upphandlingar utifrån en prioriteringsordning, så tänk på att planera i god tid i förväg.