Behörig beställare

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

En behörig beställares uppgift är att köpa in varor och tjänster som i första hand kan beställas på ramavtal​.​​ Inköpet ska alltid vara godkänt av chef eller budgetansvarig.

Vad ingår i rollen som behörig beställare?

Varje förvaltning har utsett ett lämpligt antal behöriga beställare. Alla behöriga beställare ska genomgå utbildning i Tibro kommuns riktlinjer för inköp. Behöriga beställare har rätt att handla från kommunens ramavtal och kan även utföra direktupphandlingar som avser enskilda köp under 20 000 kr om köpet är godkänt av vederbörandes chef.

Hur blir man en behörig beställare?

Den som i sin tjänst har ett frekvent behov av att handla in varor och/eller tjänster till sin verksamhet ska ha rollen behörig beställare. Kommunens inköpssamordnare tillsammans med enhetschefen utser vem i organisationen som ska ha dessa roller.

Kontakta inköpssamordnaren, som kan berätta mer om vad rollen innebär och vilken utbildning som krävs.