Rekvisitioner, YY-koder och betalningar

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

För att vi som anställda ska kunna känna oss trygga med att göra inköp och för att undvika felaktigheter finns olika kontrollmoment i form av rekvisitioner, YY-koder, attester mm.

Rekvisition

En rekvisition är en värdehandling som berättigar dig till att göra ett inköp åt Tibro kommun. Blanketten är förtryckt och ska lämnas till leverantör vid köp.

Rekvisitionen innehåller information om köparen (Tibro kommun) så att leverantören i sin tur kan skapa och skicka en faktura på utfört köp. Det är även en garanti att de i sin tur får betalt för hämtad/levererad vara. Kontakta ekonomienheten för rekvisitioner.

En rekvisition innebär att den som är budgetansvarig godkänt att ett inköp får göras på dennes konto. Ansvarig chef ska stämma av med behörig beställare att köpet utförs enligt kommunens riktlinjer för inköp. Rekvisitionen lämnas till butiken i samband med inköpet. 

YY-koder

YY-koden är en referenskod som i ekonomisystemet styr fakturan till en enhet/person inom kommunen.
När du beställer varor/tjänster ifrån en leverantör ska YY-koden alltid anges och den ska stå med på fakturan. Det gör att fakturan automatiskt cirkuleras ut till den person som YY-koden pekar mot och fakturan kommer direkt ut till rätt enhet. 
 
YY-kodlistan hittar du här.