Övriga organisationer

Här listas studieförbund och övriga organisationer som står bakom Hjotiborg mot rasism. Vill du också ta ställning och synas här, kontakta projektledaren Josefine Lindroth, josefine.lindroth@tibro.se

  • ABF Skaraborg
  • Studiefrämjandet norra Skaraborg
  • Vuxenskolan i Tibro
  • Sisu Idrottsutbildarna
  • Pingstförsamlingen, Karlsborg
  • Svenska kyrkan, Tibro