Litteratur

Vill du ha läsa mer om vardagsrasism? Under den här fliken samlar vi flera bra tips. Listan fylls på och uppdateras under hela kampanjmånaden. Har du fler tips kan du kontakta projektledaren Josefine Lindroth.

  • Absolut svensk: En ID-handling (2017). Soran Ismail & Jonas Magnusson
  • "Såna som du ska inte vara här" (2019). Marika Carlsson