Inspirationsklipp

Kontakter

Ibland kan man behöva lite inspiration för att starta tankarna och få fram bra idéer. Under den här fliken samlar vi olika klipp som syftar till just detta. Har du tips på klipp som du tror kan inspirera andra? Kontakta oss så kan vi dela dem här.

  • Vi tenderar att dela in varandra i fasta kategorier. Men vad händer när vi börjar se individerna inom en kategori? https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc
  • Har alla samma förutsättningar att ta sig fram? https://www.youtube.com/watch?v=UtQ8VsjdF5U&t=1s