Varför ett projekt om vardagsrasism?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Hjotiborg mot rasism genomfördes för att skapa medvetenhet och öka kunskapen om vardagsrasism. Vi ville titta närmre på hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt bemötande gentemot varandra.

Det var genom tidigare integrationsinsatser som vi upptäckte att det fanns ett behov av att lyfta ämnet vardagsrasism. I våra möten med människor, så som arbetsgivare, medarbetare, föreningsmedlemmar och företagare, kunde vi se hur vissa grupper systematiskt hamnade i utanförskap. Ett utanförskap som baserat på etnicitet, kulturell bakgrund och religion. Det var även tydligt att det fanns etniska motsättningar mellan grupper, som i sin tur skapade och reproducerade fördomar och diskriminering. Vi kunde genom olika perspektiv se, att vardagsrasism fanns utspritt i hela samhället. På arbetsplatsen, i skolan, på en fotbollsmatch eller i den lokala mataffären.

Parallellt med detta såg vi också en enorm ovilja av att vara rasist. Detta gjorde att vi ställde oss frågan, i ett land där ingen är rasist, hur kan det då finnas rasism?

Vi såg att den mest utbredda rasismen var den som ägde rum varje dag, utan att vi ens var medvetna om det. Därför riktade Hjotiborg mot rasism strålkastaren mot just, vardagsrasism.