Varför ett projekt om vardagsrasism?

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Hjotiborg mot rasism genomförs för att skapa medvetenhet om hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt bemötande gentemot varandra.

Det är genom tidigare integrationsinsatser som man har upptäckt att det finns ett behov av att lyfta vardagsrasism. I möten med människor, så som arbetsgivare, medarbetare, föreningsmedlemmar och företagare, har man kunnat se hur vissa grupper systematiskt hamnar i utanförskap. Ett utanförskap som baseras på etnicitet, ras eller kulturell bakgrund. Det har även tydligt visat att det finns etniska motsättningar mellan grupper, som i sin tur skapar eller reproducerar fördomar och diskriminering. Man har alltså genom dessa olika perspektiv kunnat se, att vardagsrasism finns utspritt i hela samhället. På arbetsplatsen, i skolan, på en fotbollsmatch eller i den lokala mataffären.

Parallellt med detta finns en enorm ovilja av att vara rasist. Man skulle nog kunna påstå att rasist är bland det värsta man kan bli anklagad för. Men, i ett land där ingen är rasist, hur kan det då finnas rasism? Vi menar att den mest utbredda rasismen är den som sker varje dag, utan att vi ens är medvetna om det. Därför har Hjotiborg mot rasism riktat strålkastare mot just, vardagsrasism.