Definition av vardagsrasism

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Det är viktigt att ha en gemensam förståelse för vad vardagsrasism är. Vi ville ha en bas som vi kunde utgå från när vi pratade om vardagsrasism men hittade ingen definition som kändes 100 procent rätt. Därför tog styrgruppen för Hjotiborg mot rasism fram en egen definition som vi sedan utgick från under hela projektets gång. Definitionen har delvist inspirerats av andra definitioner av vardagsrasism.

”Vardagsrasism är ett begrepp som fångar upp hur vanliga situationer i vardagen omvandlas till rasistiska situationer. Dessa situationer karakteriseras av att människor bemöter andra människor utifrån ras-, kulturell- eller etnisk tillhörighet. Vardagsrasism byggs in i våra normer o värderingar genom att det bekräftas i språkbruk och beteende. Vardagsrasism kallades tidigare för ”dold rasism” vilket pekar på en rasism som existerar, men inte alltid synliggörs då den ofta utförs av ”vanliga människor” som inte är uttalade rasister. Detta sker i sociala sammanhang i samhället, runt middagsbordet, på fikarasten, med vännerna.”