Beskrivning av Hjotiborg mot rasism

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Hjotiborg mot rasism är ett projekt som kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg driver tillsammans under perioden 1 augusti 2018-30 juni 2019. Under mars genomförs en kampanjmånad.

Under ett års tid med start hösten -18 genomför Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner en stor satsning där vi gemensamt tar ställning mot rasism. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland och syftar till att medvetandegöra och öka kunskapen om vardagsrasism. Vi vill med detta verka för att skapa ett mer inkluderande och tryggare samhälle, för alla.

När vi går samman över kommungränserna, ökar chansen för större genomslagskraft. Vikten av att gå samman i frågor om allas lika värde anser vi vara avgörande för dess utfall. Därför eftersträvar vi också ett samarbete med både näringslivet och föreningslivet.

Hjotiborg mot rasism har en kampanjmånad som sträcker sig från 1/3 till 31/3, alltså hela mars. Under kampanjmånaden vill vi tillsammans uppmärksamma vardagsrasism i största möjliga mån. Man kan bl.a. gå på föreläsningar, delta i workshops eller visa sitt deltagande genom att använda våra kampanjprodukter (se mer under kampanjprodukter). Något vi är extra stolta över är vårt unika arbetsunderlag som finns tillgängligt för alla på denna sida (se separat flik). Syftet med arbetsunderlaget är att på ett enkelt sätt uppmuntra individer och grupper att börja det viktiga samtalet om normer, mångfald och rasism.

Det är dags för ett samhälle där alla är lika mycket värda oavsett hur man ser ut eller vart man kommer ifrån. Tillsammans tar vi ställning med start 1 mars. Häng med du också!