Beskrivning av Hjotiborg mot rasism

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Hjotiborg mot rasism startade som ett projekt som drevs Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner tillsammans under perioden 1 augusti 2018- 31 januari 2020. Nu fortsätter det i form av en årligen återkommande kampanjvecka i mars.

Hjotiborg mot rasism, som startades som ett gemensamt projekt med Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner, handlar om att ta ställning mot rasism. Det syftar till att medvetandegöra och öka kunskapen om vardagsrasism. Vi vill med detta verka för att skapa ett mer inkluderande och tryggare samhälle, för alla. 

Genom vår samverkan mellan kommuner, ökar vi genomslagskraften och kan nå fler personer. Vi eftersträvar också ett samarbete med näringslivet och föreningslivet. Vikten av att gå samman i frågor om allas lika värde anser vi vara avgörande för dess utfall.

Hjotiborg mot rasism hade en kampanjmånad under mars – 19. Under kampanjmånaden ville vi tillsammans uppmärksamma vardagsrasism i största möjliga mån. Man kunde bl.a. gå på föreläsningar, delta i workshops eller visa sitt deltagande genom att använda våra kampanjprodukter.

Något vi är extra stolta över är vårt unika arbetsunderlag som vi har tagit fram. Syftet med arbetsunderlaget äratt på ett enkelt sätt uppmuntra individer och grupper att börja det viktiga samtalet om normer, mångfald och rasism. Arbetsunderlaget finns tillgängligt för alla på denna kampanjsida (se separat flik ovan).

Vill du läsa mer om om projektet och vårt tillvägagångssätt? Läs vårt kompendium som ger en mer utförlig beskrivning (se separat flik ovan).