Om projektet

Varför ett projekt om vardagsrasism?

Hjotiborg mot rasism genomförs för att skapa medvetenhet om hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt bemötande gentemot varandra.

Vad är vardagsrasism?

Vardagsrasism är ett begrepp som fångar upp hur vanliga situationer i vardagen omvandlas till situationer som på något sätt blir kränkande eller diskriminerande. Här hittar du en mer utförlig definition av begreppet.

Beskrivning av Hjotiborg mot rasism

Hjotiborg mot rasism är ett projekt som kommunerna Hjo, Tibro och Karlsborg driver tillsammans under perioden 1 augusti 2018-30 juni 2019. Under mars genomförs en kampanjmånad.

Kontakta oss

Här hittar du kontakt uppgifter till de personer som arbetar med projektet. Dessa personer sitter också med i styrgruppen och representerar Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.