Om Hjotiborg mot rasism

Varför fokus på vardagsrasism?

Hjotiborg mot rasism genomfördes för att skapa medvetenhet och öka kunskapen om vardagsrasism. Vi ville titta närmre på hur våra normer, värderingar och förutfattade meningar påverkar vårt beteende och vårt bemötande gentemot varandra.

Vad är vardagsrasism?

Det är viktigt att ha en gemensam förståelse för vad vardagsrasism är. Vi ville ha en bas som vi kunde utgå från när vi pratade om vardagsrasism men hittade ingen definition som kändes 100 procent rätt. Därför tog styrgruppen för Hjotiborg mot rasism fram en egen definition som vi sedan utgick från under hela projektets gång. Definitionen har delvist inspirerats av andra definitioner av vardagsrasism.

Beskrivning av Hjotiborg mot rasism

Hjotiborg mot rasism startade som ett projekt som drevs Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner tillsammans under perioden 1 augusti 2018- 31 januari 2020. Nu fortsätter det i form av en årligen återkommande kampanjvecka i mars.

Kontakta oss

Här hittar du kontakt uppgifter till de personer som arbetar med projektet. Dessa personer sitter också med i styrgruppen och representerar Hjo, Tibro och Karlsborgs kommuner.