Informationsblad, A5

Kontakter

Informationsblad med en kortare sammanfattning av projektet.

Informationsbladet är framtagen för att på ett enkelt sätt beskriva projektet i endast tre punkter. Bladet finns utplacerat på flera ställen i kommunerna för att nå ut till alla delar i samhället. Du hämtar informationsblad på samtliga utlämningsställen.