Budskapsaffischer

Kontakter

Affischer med 10 olika citat. Finns i A5-, A4- och A3-format.

Hjotiborg mot rasism har tagit fram 10 olika citat från röster runt om i Sverige. Citaten syftar till att uppmärksamma hur vi uttrycker oss, hur vi bemöter en annan medmänniska och samtidigt starta en tanke om att nästa gång göra på ett annat sätt. Affischerna finns att hämta på samtliga utlämningsställen.

Det finns även en affisch med budskapet Tillsammans tar vi ställning. Den kan du ladda ner som pdf-fil här: