Workshops med Teskedsorden på Carl Johanskolan

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

19 mars 2019, Kl. 08:00–15:00

Carl Johanskolan, Karlsborg

Den 19 mars håller Teskedsorden i workshops om tolerans, mångfald, identitet och medmänsklighet för eleverna på Carl Johanskolan.

Teskedsorden är en ideell organisation som arbetar för ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Med ett långsiktigt perspektiv arbetar de för mångfald med skolprojekt, utbildning och opinionsbildning. För vår demokrati och mänskliga rättigheter.

Så arbetar Teskedsordern


Teskedsorden arbetar för ett samhälle fritt från begränsande normer där alla har lika värde och där mångfald är en styrka. De bedriver ett långsiktigt arbete med fokus på att starta samtal, lyfta fram mångfald och stärka individer i deras civilkurage. Målet med deras arbete är en ökad medvetenhet om rasism, diskriminering, demokrati och rättigheter för att aktivt agera för mångfald.

Berättelser är en röd tråd i Teskedsordens verksamhet. Vi arbetar efter devisen att inlevelse bidrar till förståelse och att pekpinnar hämmar inlevelse. Lek, lust och fantasi är viktiga faktorer för lärande. Vi tror på kreativa medel och kultur som böcker, filmer, teater, musik etc. för att väcka nyfikenhet och skapa förändring. Inspirationen till Teskedsordens arbete kommer från författaren Amos Oz och i synnerhet hans bok Hur man botar en fanatiker. Amos Oz är hedersledamot i stiftelsen.

En viktig del i Teskedsordens arbete är att utveckla olika former av samarbete och kunskapsutbyte med deras målgrupper. Barns och ungas delaktighet och inflytande är centralt för Teskedsordens arbetsprocesser och verksamhet. De ska alltid vara en röst för mångfald.