Termometern

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Syftet med Termometern är att få deltagarna att ta ställning och bli medvetna om deras egna åsikter.

Ibland kan det kännas svårt att svara ja eller nej. Verkligheten kanske inte alltid är svart eller vit? Termometern påminner till stor del om ”Heta stolen”. Det som skiljer är att man i ”Termometern” kan visa på fler nyanser genom att deltagarna kan närma sig ett ja eller nej men utan att behöva göra det helt. T.ex. deltagare som ställer sig i mitten av termometern, alltså ljummet, vilka faktorer är det som gör att man stannar där? Övningen bjuder på stor möjlighet till både analys och reflektion.

 

Instruktion

Förklara för gruppen att det ligger en termometer på golvet. Den sträcker sig från en sida av rummet till den andra. Utse någon i gruppen att bestämma på vilken sida det är varmt och på vilken sida det är kallt. Den varma sidan är för de som håller med. Den kalla sidan är för de som inte håller med. Deltagarna, och ledaren, ställer sig på den grad som motsvarar vad de tycker. Låt sedan någon eller några berätta varför de ställde sig just där. Påminn också om att det är tillåtet att byta åsikt under övningen. Be sedan några deltagare från varje läger förklara varför de har valt att stå där. Vad tänker du? Varför står du där? Var öppen för diskussion.

Påståenden  (Fyll gärna på med fler påståenden om ni vill)

 • Hos oss behandlas alla lika oavsett etnicitet, kön eller bakgrund.
 • Det är ingen skillnad på hur jag pratar med mina kollegor och mina kunder/elever/vårdtagare.
 • Det är viktigt med mångfald på arbetsplatser.
 • Det är viktigt med mångfald i chefspositioner.
 • Vår arbetsplats/förening bör jobba aktivt med vår värdegrund.
 • På min arbetsplats har alla samma möjlighet att få sin röst hörd.
 • Uttal och utseende påverkar inte hur personer blir bemötta i sitt
 • arbete.
 • Jag vågar säga ifrån när något känns fel på min arbetsplats.
 • När en kollega/vän blir felaktigt behandlad är det viktigt att vi i omgivningen säger ifrån.
 • Jag är fördomsfri.
   

Efter övningen

Diskutera övningen två och två utifrån följande frågor. Detta kan även göras i helgrupp men var noga med att alla får komma till tals.

 • Hur kändes det att behöva ta ställning?
 • Var vissa påståenden lättare att ta ställning till? I så fall, varför?
 • Finns det tillfällen då vi tar ställning men inte är medvetna om det?
 • Vilka konsekvenser kan det få om vi inte tar ställning, t.ex. mot rasism?
 • Övriga reflektioner från övningen?