Isberget

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Syftet med Isberget är att få deltagarna att reflektera över sina egna förväntningar/fördomar som baseras på en persons yttre.

När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av denne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror oss veta något om denna människa utifrån det vi ser och hör. För att förenkla vår värld försöker vi placera in individen i de fack som passar ihop med våra tidigare erfarenheter av en liknande människa. Det kan också vara fack som inte är skapade utifrån egna erfarenheter, utan från bilder som ges av media, andra människors berättelser, rykten, rädslor osv. Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Isberget är också perfekt att skriva ut och sedan sätta upp i t.ex. personalrum eller omklädningsrum.

Förslag på övningar med isberget

Du kan låta deltagarna presentera sig för varandra med hjälp av isbergets dimensioner.
En annan variant är att låta deltagarna arbeta två och två med att försöka hitta fem likheter som inte syns. Fem likheter från ”under vattenytan”.
Ytterligare ett alternativ till presentationsövning är att låta deltagarna berätta något om sig själva från ”under vattenytan”. Något som inte syns på ytan.