Heta stolen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Syftet med Heta stolen är att få deltagarna att ta ställning och bli medvetna om deras egna åsikter.

Heta stolen är en jättebra övning för att synliggöra och medvetandegöra attityder och åsikter. För att kunna agera och hantera vardagsrasism behöver man först bli medveten om dem. Genom att göra övningar där deltagare utmanas till ett ställningstagande, bidrar detta till just medvetandegörande.

Instruktion

Placera stolar i en ring. Det ska vara en stol mer än antal deltagare om det bara är en som vill byta plats. Ledaren läser upp ett påstående. De som håller med reser sig upp och byter plats. De som inte håller med sitter kvar. Om någon är tveksam kan de ställa sig upp. Ledaren deltar själv under hela övningen. När alla satt sig diskuterar ni varför ni bytt plats eller sitter kvar. Börja med några lätta påståenden, t.ex. ”Våren är bästa årstiden” eller ”Det är gott med kaffe”. Ett tips är att skriva ner alla påståenden på lappar som sedan viks ihop och läggs i en skål. Därefter kan deltagarna turas om att dra lappar.

 

Påståenden  (Fyll gärna på med fler påståenden om ni vill)

 • Hos oss behandlas alla lika oavsett etnicitet, kön eller bakgrund.
 • Det är ingen skillnad på hur jag pratar med mina kollegor och mina kunder/elever/vårdtagare.
 • Det är viktigt med mångfald på arbetsplatser.
 • Det är viktigt med mångfald i chefspositioner.
 • Vår arbetsplats/förening bör jobba aktivt med vår värdegrund.
 • På min arbetsplats har alla samma möjlighet att få sin röst hörd.
 • Uttal och utseende påverkar inte hur personer blir bemötta i sitt arbete.
 • Jag vågar säga ifrån när något känns fel på min arbetsplats.
 • När en kollega/vän blir felaktigt behandlad är det viktigt att vi i omgivningen säger ifrån.
 • Jag är fördomsfri.

 
Efter övningen

Diskutera övningen två och två utifrån följande frågor. Detta kan även göras i helgrupp men var noga med att alla får komma till tals.

 • Hur kändes det att behöva ta ställning?
 • Var vissa påståenden lättare att ta ställning till? I så fall, varför?
 • Finns det tillfällen då vi tar ställning men inte är medvetna om det
 • Vilka konsekvenser kan det få om vi inte tar ställning, t.ex. mot rasism?
 • Övriga reflektioner från övningen?