Kort för viktiga samtal - för barn, ungdomar och vuxna

Hjotiborg mot rasism vill inspirera till samtal med barn, unga och vuxna om civilkurage, bemötande, känslor och mångfald. Därför har vi tagit fram två samtalskortlekar, som du kan ladda ner och skriva ut på den här sidan.

I ett gott samtal finns det utrymme för att ställa frågor, uppmärksamma problem och ta del av andras problem. I ett gott samtal får alla möjlighet att ge sitt eget perspektiv. Men är det alltid lätt att prata? Nej, tvärtom kan det många gånger vara svårt, särskilt om samtalet handlar om något som upplevs som obekvämt eller jobbigt. 

För att underlätta samtal om civilkurage, bemötande, känslor och mångfald har Hjotiborg mot rasism tagit fram två samtalskortlekar, en som vänder sig till barn och unga i åldrarna 9-17 år och en för vuxna. Klicka på en av länkarna nedan om du vill ladda upp, skriva ut och använda någon av kortlekarna.

Saknar du som chef kortlek? Kontakta HR-enheten!