Avsnitt 5 - Socialpsykologiskt perspektiv

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Nazar Akrami talar om rasism ur ett socialpsykologiskt perspektiv.

Alla har vi fördomar om andra grupper än den egna. Det har visat sig på ett omedvetet plan även gälla personer som medvetet arbetar för att vara fördomsfria. Nazar Akrami forskar om kopplingen mellan personlighet och fördomar, och menar att vissa föds mer benägna att vara fördomsfulla än andra. Men Akrami säger också att det går att ändra negativa attityder. Nazar Akrami är docent i socialpsykologi vid Uppsala universitet.

Längd:28.56

Instruktion

Lyssna på podden med socialpsykologen Nazar Akrami för att få djupare insikter om rasismens fördomsfullhet, kraft, stereotyper och beteendemönster. Men också om behovet av öppenhet och vänlighet. Ni kan lyssna gemensamt i hela gruppen eller var och en för sig. Gör det som passar just er grupp bäst. När alla har lyssnat delas gruppen in i mindre grupper om 3-5 personer och diskutera sedan utifrån samtalsfrågorna nedan. Avsluta med en diskussion i helgrupp där ni lyssnar till varandras tankar och svar.

 

Samtalsfrågor:

  • I podden får vi ta del av forskning kring grupptillhörighet. Vilken roll spelar grupptillhörighet i frågor som rör rasism?
  • Nazar Akrami talar om medvetna och omedvetna fördomar. Att bli medveten om sin omedvetenhet menar han är en viktig faktor för att undvika fördomsfullhet. Hur kan vi som arbetsgrupp/förening verka för att skapa ett klimat där vi medvetandegör våra fördomar?
  • Två viktiga egenskaper lyfts som extra viktiga, vänlighet och öppenhet. Diskutera dessa egenskaper och hur de kan påverka vårt bemötande mot andra individer och grupper
  • Övriga reflektioner till podden?