Avsnitt 4 - Idéhistoriskt perspektiv

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Lena Berggren talar om rasism ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Historikern Lena Berggren går igenom rasistiska ideologier genom historien. Från antikens Grekland – via Bibeln och Columbus – och fram till idag. Berggren resonerar också om varför kunskap inte nödvändigtvis motverkar rasism. Och om varför vi kan behöva acceptera att rasism alltid kommer att finnas, för att på så sätt kunna få ett samhälle med minsta möjliga rasism. Lena Berggren är docent i historia vid Umeå universitet.

Längd: 28.40

Instruktion

Lyssna på podden med historikern Lena Berggren för att få djupare insikter om rasismens motiv, begriplighet och historia. Men också om modern ultranationalism och dess folksjälstanke. Ni kan lyssna gemensamt i hela gruppen eller var och en för sig. Gör det som passar just er grupp bäst. När alla har lyssnat delas gruppen in i mindre grupper om 3-5 personer och diskutera sedan utifrån samtalsfrågorna nedan. Avsluta med en diskussion i helgrupp där ni lyssnar till varandras tankar och svar.

 

Samtalsfrågor:

  • Lena Berggren menar att hur vi tänker och vilka idéer vi har påverkar vårt agerande och att detta förändras över tid. Så även när det handlar om rasism. Diskutera med varandra hur synen och idéerna om rasism har förändrats med tiden. Hur såg rasismen ut förr? Hur ser den ut idag?
  • Hur kan vi samtala med varandra om allvaret med rasismen och samtidigt möta människor med respekt så att vi inte orsakar mer polarisering? Ex. i ert fikarum sitter kollegor/chefer som har olika åsikter, den ena tycker att mångfald är bra för Sverige medan den andra mest ser problem. Hur kan de diskutera detta utan att behöva bli osams?
  • Ge exempel på fler likande situationer som exemplet ovan. Diskutera vad just er arbetsplats/förening kan göra för att skapa ett bra samtalsklimat hos er.
  • Övriga reflektioner till podden?