Avsnitt 3 – Kulturgeografi

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Mekonnen Tesfahuney talar om rasism ur ett kulturgeografiskt perspektiv.

Under kolonialismen blir rasism viktig för att legitimera slavhandel och ojämlikhet. Rasismen blir då en grundpelare i ett nytt kapitalistiskt system. Enligt postkoloniala teorier måste rasism och obalanserade maktstrukturer idag därför förstås som en del av vårt koloniala arv.  Tesfahuney berättar också om hur en prästs goda intention att rädda Amerikas ursprungsbefolkning från slaveri istället bidrog till att göra afrikaner till handelsvara. Mekonnen Tesfahuney är docent i kulturgeografi vid Karlstads universitet.

Längd: 25.15

Instruktion

Lyssna på podden med kulturgeografen Mekonnen Tesfahuney för att få djupare insikter om rasismens hierarkier, vi och dem, kolonialism, kränkning av grundläggande rättigheter. Ni kan lyssna gemensamt i hela gruppen eller var och en för sig. Gör det som passar just er grupp bäst. När alla har lyssnat delas gruppen in i mindre grupper om 3-5 personer och diskutera sedan utifrån samtalsfrågorna nedan. Avsluta med en diskussion i helgrupp där ni lyssnar till varandras tankar och svar.

Samtalsfrågor:

  • Mekonnen Tesfahuney pratar om viljan att kategorisera människor hierarkiskt i högre och lägre raser. Stämmer detta? Har vissa grupper mer makt än andra bara genom sin hudfärg? Diskutera påståendet med varandra. 
  • Vilka risker ser du/ni i den offentliga verksamheten att människor blir profilerade utifrån ursprung istället för att ses som vanliga medborgare och invånare?
  • Rasismen har på nytt blivit ett sätt att tala om ”de andra”. Hur kan vi i vår verksamhet motverka denna polarisering och exkludering?
  • Övriga reflektioner till podden?