Avsnitt 2 – Etnocentrism

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Maria Johansson talar om rasism ur ett etnocentriskt perspektiv.

Dagens historieundervisning i svenska skolor har ofta sin utgångspunkt i Sverige eller Europa. Det här ger visserligen elever en sammanhållen berättelse, men det finns också ett globalt perspektiv. Ibland är de enda möten mellan kulturer som tas upp i undervisning sådana som ledde till konflikter och krig. Det här ger en skev bild, och därför menar Maria Johansson att vi borde ha en interkulturell historieundervisning som ger andra perspektiv. Maria Johansson är historielärare och har en fil. lic. i historiedidaktik.

Längd: 21.56

Instruktion

Lyssna på podden med historiedidaktikern Maria Johansson för att få djupare insikter om det eurocentriska perspektivet i mötet med flyktingar och migranter. Ni kan lyssna gemensamt i hela gruppen eller var och en för sig. Gör det som passar just er grupp bäst. När alla har lyssnat delas gruppen in i mindre grupper om 3-5 personer och diskutera sedan utifrån samtalsfrågorna nedan. Avsluta med en diskussion i helgrupp där ni lyssnar till varandras tankar och svar.

Samtalsfrågor:

  • Används ett interkulturellt perspektiv hos oss? Ge exempel.
  • Från vems verklighet utgår vi från när vi ställer frågor/analyserar/och utför insatser?
  • En viktig poäng som Maria Johansson gör är att inkludera andras perspektiv i själva ramberättelsen och inte som ett tillägg (black month, mångkulturella veckan osv.) Hur kan vi hjälpa varandra att se djupare och byta till ett mer inkluderande perspektiv?
  • Vilka risker finns det i vår verksamhet när vi utgår från oss själva och inte ser, eller förmår oss att se, andras perspektiv och berättelser?
  • Övriga reflektioner till podden?