Avsnitt 1 – Strukturell rasism

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Carina Tigervall talar om rasism ur ett sociologiskt perspektiv.

Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister. Det här resonerar sociologiforskaren Carina Tigervall om. Tigervall har bland annat tittat på adoptivbarns upplevelser av rasism, vilket visar hur mycket utseende betyder. För vid rasism mot adopterade kan faktorer som kultur och religion räknas bort – den enda anledningen som finns kvar till att de adopterade utsätts för rasism är utseende.

Instruktion

Lyssna på podden med sociologen Carina Tigervall för att få djupare insikter om rasismens mekanismer, idéer och strukturer. Ni kan lyssna gemensamt i hela gruppen eller var och en för sig. Gör det som passar just er grupp bäst. När alla har lyssnat delas gruppen in i mindre grupper om 3-5 personer och diskutera sedan utifrån samtalsfrågorna nedan. Avsluta med en diskussion i helgrupp där ni lyssnar till varandras tankar och svar.

Längd: 28.56

Samtalsfrågor:

  • I den strukturella rasismen finns normer som gör att vissa personer gynnas och andra missgynnas. T.ex. kan ett utlandsklingande namn bidra till svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Vilka fler exempel finns på strukturell rasism i er omgivning?
  • Carina Tigervall talar om vithetsnorm som innebär att vit hudfärg är normen i samhället. Ett tydligt exempel är ”hudfärgade” plåster som endast passar de med ljus hud. Att då ha mörk hudfärg blir avvikande och ses som annorlunda i förhållande till det normen, alltså ljus hudfärg. Diskutera hur detta skulle kunna upplevas, både för de som passar in i normen och de som faller utanför.   
  • Hur kan vi i vår verksamhet undvika att reproducera vithetsnormen och på så sätt öppna upp för ett perspektiv som gynnar alla?
  • Övriga reflektioner till podden?