Introduktion till arbetsunderlag

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Arbetsunderlaget är framtaget för att underlätta för grupper och individer att starta samtal om vardagsrasism. Ett ämne som ibland kan kännas lite svårt och otydligt. Vad är vardagsrasism? Hur ser den ut? Vilka konsekvenser kan den ha? Varför är det viktigt för just mig? Här får du jobba med den här typen av frågor.

Genom att aktivt arbeta med underlaget kommer du och din grupp att få en större kunskap om vardagsrasism, vilket i sin tur bidrar till en ökad medvetenhet. Denna medvetenhet gör att vi tillsammans kan synliggöra situationer och sammanhang som riskerar att bli, eller har blivit, rasistiska.

Beskrivning

I arbetsunderlaget hittar du tre olika delar: Filmklipp med samtalsfrågor, podcasts med samtalsfrågor och värderingsövningar. Här kan man sedan välja och vraka! Underlaget är utformat på så sätt att man både ska kunna göra hela materialet men också välja ut enskilda övningar. Det finns alltså inte en given följd utan var och en hittar sin väg genom de tre delarna. En rekommendation är dock att börja med filmklippen då de tar upp exempel på olika uttryck för vardagsrasism. Filmerna och poddserien har tagits fram av Forum för levande historia, inom ramen för satsningen - Prata rasism.

För att få en närmare instruktion på hur övningen går till samt vad för material som eventuellt behövs, klickar du på respektive del här till vänster. Dessa instruktioner är tänka som en vägledning och inte ett fast regelverk. Är en fråga tråkig? Diskutera en annan. Passar det bättre att sitta än att stå? Sätt er ner. Utforma det praktiska så det passar just er.