Filmklipp 4

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Den här filmen handlar om diskriminering och om hur detta skapar olika förutsättningar för olika människor. Detta i sin tur påverkar vilken möjlighet man har att inkluderas i samhället. Behandlas människor på lika villkor?

1. Under telefonsamtalet och bokningen fanns inget problem utan problemet uppstod i receptionen. Varför?

2. Direkt diskriminering kan beskrivas som olika behandling av lika fall. Alla är hotellgäster, alltså lika, men de behandlas olika. Det finns inget problem med datasystemet eftersom andra får sina rum utan problem. Gruppen blir alltså tydligt missgynnad i en jämförbar situation med andra. I filmen, vems ansvar är det att säkerställa att diskriminering inte sker?

3. Hur kommer det sig att hotet om offentlighet gör att receptionisterna ändrar sig?

4. Detta är ett exempel på vardagsrasism. Något som pågår och drabbar människor och utsätter dem för diskriminering och missgynnande. Ge exempel på andra situationer där människor blir ofta drabbade av fördomar, rasism och diskriminering.

5. Övriga reflektioner till filmen?