Filmklipp med samtalsfrågor

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Filmerna visar hur fördomar kan påverka oss i olika situationer. Hur uttrycks stereotypa föreställningar i vardagen och vad är vardagsrasism? Filmerna bygger på verkliga händelser. Till varje film finns samtalsövningar att använda för vidare diskussion.

Material: Dator/mobil som kopplas till större skärm, högtalare, klocka/tidtagare samt papper och penna.

Instruktion:

I varje grupp utses en samtalsledare. Samtalsledaren ansvarar för tidtagning och uppläsning av frågor, men deltar även själv i diskussionerna. Därefter delas gruppen in i mindre grupper om 3-5 personer. Varje fråga diskuteras i max 5 minuter. Övningen kan även göras i helgrupp men är ni fler än 6 deltagare bör extra tid ges för varje fråga.

När detta är klart spelas utvald film upp. Efter varje filmvisning läser samtalsledaren första frågan högt och öppnar därefter upp för allmän diskussion. Eftersträva en jämn talarfördelning. Det är viktigt att samtalsledaren bryter diskussionen när tiden för varje fråga är slut. Är frågan extra intressant? Gör en anteckning och gå tillbaka efter att de andra frågorna ställts.

Varje grupp ser och diskuterar en film i taget. Det spelar ingen roll i vilken ordning ni ser dem.

 • Filmklipp 1

  Vi lever i en tid där vi snabbt placerar varandra i olika fack, men egentligen har vi mer likheter än vad vi tror. Hur ser det ut på din arbetsplats?

 • Filmklipp 2

  Har vi alla samma möjligheter att nå dit vi vill? I den här filmen tydliggörs vilka olika förutsättningar vi har i samhället. Deltar alla på jämlika villkor?

 • Filmklipp 3

  Hur tillgänglig är arbetsmarknaden? I den här filmen får vi följa med på en arbetsintervju där personen anpassar sina svar utifrån arbetsgivarens frågor.

 • Filmklipp 4

  Den här filmen handlar om diskriminering och om hur detta skapar olika förutsättningar för olika människor. Detta i sin tur påverkar vilken möjlighet man har att inkluderas i samhället. Behandlas människor på lika villkor?

 • Filmklipp 5

  I den här filmen får vi ta del av hur det är att utsättas för förutfattade meningar. Hur medvetna är vi om våra förutfattande meningar? Vilka konsekvenser kan det få?

 • Filmklipp 6

  Många grupper idag riskeras att utsättas för hot och trakasserier på grund av bl.a. etnicitet och religion. Hur kan detta se ut och hur kan vi motverka det?