Byggprocessen

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Ombyggnationen av Fågelvikskolan inleddes i februari 2022. NO-salarna som byggs kommer att tas i bruk vid årsskiftet 2023. Hela Nyboskolan flyttar in de renoverade lokalerna hösten 2023. Här kan du läsa om de olika skedena i byggprocessen.

Ombyggnationen av Fågelvik pågår under hela 2022 och första halvåret 2023. Bygget bedrivs som ett partneringprojekt mellan byggföretaget Skanska och Tibro kommun. 

I mitten av februari etablerade Skanska ett platskontor i den västra delen av den före detta gymnasieskolan, som vetter mot parkeringen vid Gymnasiegatan.

Innertak och innerväggar

I slutet av februari påbörjades arbetet med att riva innertaken på plan 2 där bland annat NO-salarna, som ska tas i bruk redan vid kommande årsskifte, är belägna.

Den rivningen gjordes för att Skanska skulle kunna bedöma vilka installationer och konstruktioner som behövde rivas och vilka som kunde behållas. 

Innerväggar på plats på plan 2

Ombyggnationen genomförs i fem etapper. Först byggs NO-salarna på plan 2 om, därefter renoveras resterande delen av plan 2 och slutligen sker ombyggnationen av entréplanet. 

Rivningen av innerväggar och befintliga installationer på plan 2 startade i slutet av mars och var klar i början av juni. Nya väggar började sättas upp i NO-delen i slutet av april och i början av juni var alla väggar på plats där. Arbetet med innerväggarna på hela plan två var färdigt i början av juli. Installationen av el, ventilationsutrustning och VVS-rör pågår.

Rivning och innerväggar på plan 1 

Rivningen av väggar och befintliga installationer är i full gång även i den norra delen på plan 1.

Rivningsarbetena i etapp 3, som omfattar lokaler för särskolan, resursenheten och elevhälsan samt rektorsexpeditionen och lärararbetsrum, är slutförda. Detsamma gäller rivningsarbetena i etapp 4, som genomförs i den delen av skolan som ska inrymma bild- och slöjdateljéer, hemkunskapssalar och den nya fritidsgården. Den här rivningen var klar i början av juli.

Arbetet med innerväggarna i särskolans lokaler påbörjades i mitten av juni och pågår fortfarande. I august påbörjas den invändiga målningen på plan 2.

Förbereder fönsterbyten

Parallellt med det invändiga arbetet i skolans olika delar sker även utvändigt arbete. Fönsterbyten och liknande behöver genomföras samtidigt som varje specifik del av skolan renoveras invändigt.

Om allt går som planerat ska skolans alla cirka 500 fönster bytas ut under året. Fönsterbytena väntas komma i gång i mitten av augusti, förutsatt att de beställda fönstren levereras som planerat.

Det är långa leveranstider, så vi har fått avsätta tid för att beställa fönster tidigare än beräknat, klarlägger platschefen Per Andersson.

Ny takpapp på plats i oktober

Under sommaren och hösten kommer all befintlig takpapp att ersättas med ny, det kommer att genomföras en del plåtarbete och alla nedstigningsluckor ska bytas.

Takarbetena planeras starta före semestern och förväntas vara klara i oktober.

Informationen på den här sidan uppdateras löpande allteftersom ombyggnationen fortskrider.