Gymnasial vuxenutbildning

Telefon
0504-18222

Telefontider
Mån-fre kl. 08.00-09.00

E-post
vuxenutbildning@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du välja att forma en egen gymnasieutbildning eller komplettera tidigare studier genom att läsa enstaka gymnasiekurser för att få behörighet till högre studier.

En del kurser läser vuxeneleverna tillsammans med gymnasieeleverna medan några ges i egna vuxengrupper. Detta medför att ett varierat kursutbud kan erbjudas.

Du kan även läsa gymnasiekurser på distans via Nordens Tekniker Institut (NTI-skolan). När det gäller distanskurser på denna nivå finns utbudet presenterat på utbildningsanordnarens webbplats, se länk till höger.

Behörighet:

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med 1 juli det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  • är bosatt i landet,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Också en person som är yngre än som anges ovan är behörig om personen har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 20 kap 20 §)