Grundläggande vuxenutbildning

Telefon
0504-18222

Telefontider
Mån-fre kl. 08.00-09.00

E-post
vuxenutbildning@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Du som är över 20 år har rätt till en grundläggande utbildning, om du har kortare utbildning än 9 år eller behöver komplettera något ämne från grundskolan för att kunna fortsätta på gymnasial nivå.

På Vuxenutbildningen i Tibro har du chansen att utvecklas och nå dina mål i en trevlig miljö med erfarna och kompetenta pedagoger.

Du kan bland annat studera:

• Svenska/Svenska som andraspråk
• Matematik
• Engelska

Andra kurser som kan ingå är samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi samt hem- och konsumentkunskap.
Du kan välja att läsa ett eller flera ämnen och kan eventuellt också gå att kombinera med studier i ämnen på gymnasial nivå.

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet, samt få möjlighet att utvecklas som person. Utgångspunkten för utbildningen är den enskildes behov och förutsättningar.

Vägledning

När du söker kurser på grundläggande nivå får du tillfälle att diskutera med vår studievägledare vad du vill med dina studier och vilka kurser du vill läsa.

Den grundläggande vuxenutbildningen kan också användas som repetition inför gymnasiala studier.

Behörighet

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med 1 juli det år man fyller 20 år, om man

  • saknar de kunskaper som normalt uppnås i grundskolan,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • är bosatt i Sverige. Man kan studera i en annan kommun om man vill det.  

(Skollagen, 20 kap, 11 och 13 §§)