Servicelaget och Fixar-Malte

Telefon
0504-18000

Telefontider
Mån-fre kl. 07.30-16.30

E-post
kommun@tibro.se

Besöksadress
Centrumgatan 17

Öppettider
Mån-fre kl. 07.30-16.00

Postadress
543 80 Tibro

Kontakter

Vi utför tjänster för dig över 65 år eller som har en funktionsnedsättning, men även åt föreningar och kommunens olika förvaltningar.

Arbetsmarknadsenhetens servicelag utför flera uppgifter som kommer kommunens invånare till godo. Vid kommunala- och föreningsevenemang, ställer servicelaget ofta upp och är behjälpliga.

Detta kan du få hjälp med:

  • Bortforsling av skräp och trädgårdsavfall, 150 kr/körning
  • Snöskottning, 150 kr
  • Gräsklippning, 150 kr
  • Lövräfsning, 150 kr/tim

Gäller endast permanent boende.

Fixar-Malte

Är du över 65 år eller som har en funktionsnedsättning och behöver hjälp med "riskabla" uppgifter i hemmet. Fixar-Malte hjälper dig med sysslor som du själv har svårt att klara av, t.ex att byta glödlampor, hänga upp gardiner eller spika upp en tavla. Syftet med Fixar-Malte är att förebygga fallolyckor i hemmet. 

Fixar-Malte finns tillgänglig på onsdagar kl. 08.00-16.00 eller enl. överenskommelse.

Tjänsten är kostnadsfri men eventuella inköp av material betalas av beställaren.