Förvärv av fastighet

Tidigare fanns det lagkrav på att förvärv av hyresfastighet skulle anmälas till kommunen. Det lagkravet har tagits bort.

Lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. slutade gälla från och med den första mars 2010. Det innebär att man inte längre behöver anmäla förvärv av hyresfastighet till kommunen.