Låneregler och avgifter

Telefon
0504-18250

E-post
bibliotek@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29

Öppettider
Må-To kl. 10.00-19.00, Fre kl. 10.00-16.00, öppet obemannat må-fre 08.00-10.00

Postadress
543 32 Tibro

För att låna hos oss behöver du ett lånekort. Det ordnar du genom att komma till oss eller registrera dig på nätet. Med lånekort kan du låna böcker, reservera, fjärrlåna och mycket mer. På biblioteket kan du också låna dator med möjlighet att kopiera och skriva ut. Vi erbjuder även tillgång till databaser för informationssökning.

Lånekort

För att låna behöver du ett lånekort. Lånekortet är gratis. Kortet är en värdehandling som du bör vara rädd om. Du har ansvar för allt som lånas på ditt kort. Du kan skaffa dig ett lånekort genom att komma in till oss på biblioteket. Du måste ha med dig legitimation. Du kan också registrera dig på nätet. Därefter får du komma in till oss på biblioteket och hämta ut ditt lånekort. Även då krävs legitimation.

Lånetid

Normal lånetid är fyra veckor. Nyheter är det däremot kortare lånetid på - 14 dagar. Vanligtvis kan du få omlån två gånger, men om boken är reserverad av annan låntagare kan omlån inte ges. Du kan låna om själv i bibliotekets katalog på Internet om du har skaffat en PIN-kod i lånedisken.

Reservationer

Böcker som är utlånade kan reserveras på biblioteket. Har du en PIN-kod kan du reservera böcker via Internet i bibliotekets katalog. När boken är tillgänglig får du ett meddelande.

Försenade böcker

Om böcker inte lämnas tillbaka i tid skickar biblioteket en påminnelse. 1:a påminnelsen medför en avgift på 30 kr. 2:a påminnelsen kostar ytterligare 30 kr. Om böckerna inte lämnas tillbaka trots påminnelser skickar biblioteket ut en faktura.

Fjärrlån

Böcker som inte finns på Tibro bibliotek kan lånas in från andra bibliotek. Du får ett meddelande när boken finns att hämta. Varje fjärrlån kostar 20 kr.

Talböcker

Talböcker kan lånas av alla som på grund av tillfälliga eller permanenta funktionshinder har svårt att läsa tryckt text.
Adressändring och e-post

Det är viktigt att du meddelar biblioteket om du flyttar. Lämna gärna din e-postadress till biblioteket så kan du få reservationsmeddelanden med mera via e-post.

Förlorat bibliotekskort

Meddela biblioteket om ditt lånekort har försvunnit. Du kan få ett nytt lånekort till en kostnad av 20 kr. För barn kostar nytt lånekort 10kr.

Datorer och informationssökning

På biblioteket kan du låna dator med Officepaket och Internet. Du kan kopiera och göra utskrifter till en viss kostnad. Du har tillgång till ett tiotal betaldatabaser för informationssökning i biblioteket. Några kan du använda hemifrån.

Avgifter

Avgift fr.o.m. 170101 enl KFN:s beslut                     

Böcker

Vuxen avg 1 krav

30:-

Vuxen avg 2 krav

30:-

Barn avg 2 krav

ingen avg t.o.m. 18 år

14-dagars avg/dag

2:-

Tidskrift avg/dag

2:-

Maxavgift dagkostnad

80:-

Ersättning vuxenbok

300:- minsta kostnad

Ersättning barnbok

150:- minsta kostnad

Räkningsavgift vid fakturering

50:-

Trycksaker

Kopia A4

2:-

Kopia A4 färg

8:-

Kopia A4 dubbelsidig

4:-

Kopia A4      "        färg

12:-

Kopia A3

4:-

Kopia A3 färg

12:-

Kopia A3 dubbesidig

8:-

Kopia A3      "        färg 

16:-

E-postscanning/sida

2:-

Övrigt

Fjärrlåneavgift

20:-

Artikelbeställning

Faktisk kostnad

Kasse

2:-

Förkommet lånekort vuxen

20:-

Förkommet lånekort barn

10:-