Samrådsgruppen

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Samrådsgruppen har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar i Tibro kommun.

Den politiska ledningen i Samrådsgruppen består av ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Ärenden och frågor bereds av en tjänstmannagrupp som består av förvaltningschef i alla ovan angivna nämnder samt sammankallande sekreterare.

Ungdomsgruppen Hjo-Ti-borg

Ungdomsgruppen Hjo-Ti-borg är en arbetsgrupp under Samrådsgruppens ledning. Tillsammans planerar och genomför gruppen drogfria arrangemang för ungdomar upp till 18 år.

Antirök- och snuskort

Kultur & Fritid bedriver sedan många år en kampanj med antirök- och snuskort till alla elever på högstadiet. Syftet med kampanjen är att minska antalet ungdomar som börjar röka eller snusa.

Alla elever som tar emot ett antirök- och snuskort förbinder sig att vara rök- och snusfria under ett läsår. De som har ett antirök- och snuskort deltar i 2-4 utlottningar av fina priser under året. Med kortet får man också rabatter på en del av våra drogfria arrangemang. 

Skolavslutningsarrangemang, tjej- och killgrupper,
dagkollo och arbete med barn i riskzoner

Andra verksamheter som hör till Samrådsgruppens ansvar är dagkollo, skolavslutningsarrangemang, tjej- och killdagar samt socioekonomiprojekt.