Badhuset

Telefon
Badvakt 0504-183 85 Bokning 0504-182 61

Besöksadress
Nyboskolan, Nybogatan 5

Öppettider
Simundervisning för skolans elever mån-fre 08.00-15.30
Öppet för allmänbad 1/10-31/3, bokningsbar 25/8-31/3

Kontakter

Badhuset är nu stängt för renovering. Planeras vara klar våren 2019.

2018-04-25 Beslutades det att badhuset stängs med omedelbar verkan p.g.a. arbestmiljösjäl.
Badhuset håller nu på att renoveras.