Fältassistenter

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har två heltidsanställda fältassistenter. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 12 och 18 år.

Vad gör en fältassistent?

  • Vi arbetar överallt där ungdomar finns, på skolor, fritidsgårdar, i centrum, på ungdomsdiscon osv.
  • Vi kan erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till ungdomar, och deras föräldrar. 
  • Vi samarbetar med föräldrar, föreningar, företag och polis.
  • Vi arbetar både dag- och kvällstid och vissa helger.
  • Vi träffar ungdomar både enskilt och i grupp.
  • Vi finns även på ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal.

 

Nattvandring

I Tibro finns ett stort engagemang för nattvandring. I dagsläget har vi ca 70 nattvandrare på vår lista. Sedan några år tillbaka är det fältassistenterna i kommunen som administrativt sköter om nattvandringen. I dagsläget är det föräldrar till elever på Nyboskolan som nattvandrar.

Vad innebär det att nattvandra?

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg.
Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.
Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer. Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver ditt stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro.

Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar.
Som nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr sig om och tar vårt ansvar.

Våra nattvandrare är försäkrade av Skandia och vi är anslutna till organisationen Nattvandring.nu.