Fältassistenter

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Tibro kommun har två heltidsanställda fältassistenter. Vi arbetar med ungdomar som är mellan 12 och 18 år.

Vad gör en fältassistent?

  • Vi arbetar överallt där ungdomar finns, på skolor, fritidsgårdar, i centrum, på ungdomsdiscon osv.
  • Vi kan erbjuda praktisk hjälp, information, råd och stöd både till ungdomar, och deras föräldrar. 
  • Vi samarbetar med föräldrar, föreningar, företag och polis.
  • Vi arbetar både dag- och kvällstid och vissa helger.
  • Vi träffar ungdomar både enskilt och i grupp.
  • Vi finns även på ungdomsmottagningen för råd och stödsamtal.

 

Nattvandring

I Tibro finns ett stort engagemang för nattvandring. I dagsläget har vi ca 70 nattvandrare på vår lista. Sedan några år tillbaka är det fältassistenterna i kommunen som administrativt sköter om nattvandringen. I dagsläget är det föräldrar till elever på Nyboskolan som nattvandrar.

Vad innebär det att nattvandra?

Ungdomar som vistas ute på helgkvällar och nätter behöver ofta ha fler vuxna omkring sig. Vi finns där ungdomarna är, fullt synliga och tillgängliga på gator och torg.
Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som behöver stöd. Det kan handla om att lyssna, medla, plåstra om eller bara låna ut mobilen.
Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer. Även den som normalt har det tryggt och bra hemma kan tillfälligt hamna i situationer där de behöver ditt stöd. Andra kanske helt saknar trygga vuxna i sin tillvaro.

Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol och narkotikaanvändning minskar.
Som nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi är bara vuxna som vågar vara just vuxna, som bryr sig om och tar vårt ansvar.

Våra nattvandrare är försäkrade av Skandia och vi är anslutna till organisationen Nattvandring.nu.

Tibro kommun drogenkät Nyboskolan 2020

Under vårterminen har fältassistenterna på Kultur och fritid i Tibro kommun genomfört en drogenkät på Nyboskolan för elever i årskurs 7-9.  Årskurs 8 utmärker sig gentemot årskurs 7 och 9 med låg procent av användare på flera frågor. Det är 119 elever i årskurs 7, 95 elever i årskurs 8 och 107 elever i årskurs 9 som svarat på enkäten.

Nikotin
När det gäller nikotin så är snus mer förekommande än att röka. 10,3 % uppger att de snusat senaste 30 dagarna och 6,2 % har rökt. 4,7 % uppger att de snusar dagligen och 2, 8 % att de röker dagligen.

Alkohol
69,2 % av samtliga elever uppger att de inte dricker alkohol och 2,8 % har svarat att de dricker någon gång i veckan.
8,4% har druckit 2-6 gånger de senaste 12 månaderna.
14,3 % av eleverna på Nyboskolan, av de som druckit alkohol, uppger att de fått alkoholen genom kompisar.
7,8 % av eleverna som druckit alkohol har fått den med lov från sina föräldrar. 
I årskurs 7 uppger 82,4% att de inte har prövat medan i årskurs 9 är siffran på 53,3% som ej har prövat alkohol. Under högstadieåren sker en tydlig ökning av att dricka alkohol vid ett eller flera tillfällen bland eleverna.

Droger
94,4 % av eleverna på Nyboskolan uppger att de aldrig prövat narkotika.
I årskurs 9 har 4,7 % prövat hasch, 3,7 % har använt marijuana.  6,5 % av eleverna i 9:an uppger att de testat amfetamin vilket motsvarar 7 personer.

På frågan om läkemedel som ej är föreskrivna av läkare har totalt 7 personer på skolan använt sådana preparat.

Attityder till droger
Attityden till narkotika har på riksnivå förändrats bland ungdomar på senare år och här kan vi se att Tibro följer denna trend. Våren 2018 gjordes senaste CAN-enkäten och även där fanns en tydlig attitydförändring för främst hasch/ marijuana. Detta ser vi även i vår enkät där
18,7 % av i eleverna i årskurs 9 inte tror att ett regelbundet användande av hasch är skadligt för hälsan. 15,9 % av eleverna svarar Vet ej på frågan vilket ger att 65,4% tror att det är skadligt för hälsan. Det är även anmärkningsvärt att endast 83.8 % av samtliga elever tror att ett regelbundet heroinanvändande är skadligt för hälsan.

Resultat drogenkät