Skolbio

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Skolbio är en möjlighet för elever och lärare i Tibro att se och diskutera biograffilmer på skoltid.

Att se på film och få möjlighet att själv skapa film är ett viktigt inslag för barn och unga i skolan. Vi lever i allra högsta grad i en värld där rörliga bilder används för att sända ut budskap till olika målgrupper. Film konsumeras oftast snabbt och oreflekterat. Barn och unga behöver verktyg för att koda de rörliga bildernas språk och grammatik.

Spelfilmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och gestalta vår framtid samt skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer. Skolbio i Tibro ska erbjuda ett filmutbud som stimulerar och ger tillfälle till reflektion och samtal.

Filmerna väljs ut av skolbiogruppen som har representanter från samtliga skolformer, Tibro film & teater och Kultur & Fritid. De visas på Biograf Vintergatan.