Näridrottsplats Brittgården

Telefon
0504-18260, 0504-18251

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Måndag-torsdag kl. 08.00-12.00 & kl. 13.00-16.00
Fredag kl. 08.00-14.00
Lunchstängt alla dagar mellan kl. 12.00-13.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

I enlighet med Tibros vision har Tibro kommun och Tibrobyggen beslutat att gemensamt finansiera en näridrottsplats. Boverket har beviljat Tibro kommun 1 miljon kronor i bidrag för anlägningen som ska byggas i anslutning till bostadsområdet Brittgården.

Tibro kommun har för avsikt att under 2018 att anlägga en ny näridrottsplats i Brittgården. Ritningar och placering av näridrottsplatsen är klara och en anbudsförfrågan gick ut innan jul. Bygglovsprocessen är nu igång och planerad byggstart är våren 2018. Målsättningen är att ha en färdig näridrottsplats hösten 2018. 

Målsättningen är att näridrottsplatsen ska kunna tas i bruk under hösten 2018. Budget för projektet är beräknad till 2 miljoner.

Justerat förslag på plankarta (171218)

__________

Nytt förslag på plankarta  (171130)

Noteringar från mötet med närboende 171109

Förslag på plankarta

 

Dialog med närboende första steget

Som ett första steg ville vi ge möjligheten till närboende att få del av information om processen och vara med dialogen om utformning och placering m.m. Vi tar med oss erfarenheterna från anläggningen i Skattegården och jobbar med utgångspunkten att detta ska bli ett lyft för boende i området och att närboendeperspektivet är viktigt att ta in tidigt i processen.

Saker som ska tas i beaktande och vara en del av dialogen är placering, storlek, utseende, kringytor, ljud, insyn, städning, trafiksituation, närhet till olika områden, markförutsättningar, infrastruktur, tillfartsvägar och säkerhet. Vi kommer även ha områdets arkitekt Ralph Erskines idéer om sociala boendemiljöer i åtanke.

Processen består av olika delar:

  • Dialog med närboende
  • Bygglovförfarande
  • Projektering
  • Markarbeten
  • Montering
  • Färdigställande
  • Invigning
  • Löpande drift och underhåll
  • Uppfölljning och utvärdering

Information om processen kommer att ske löpande på tibro.se/brittgardsplanen.

Torsdagen 9 november fanns företrädare för både kommun och bostadsbolag på plats på ungdomens hus för att informera, lyssna på närboendes tankar och svara på frågor som berör Näridrottsplats Brittgården.

Har du frågor och funderingar kring näridrottsplatsen i Brittgården kontakta marcus.blader@tibro.se eller 0504-18262.