Ledarutbildningsbidrag

Telefon
0504-18260

E-post
kfn@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Öppettider
Besökare hänvisas till Biblioteket följande tider:
Måndag- torsdag kl. 10.00-16.00
Fredag kl. 10.00-14.00

Postadress
Tibro kommun, Kultur & Fritid, Gymnasiegatan 29, 543 32 Tibro

Kontakter

Ändamål

Bidrag för deltagande i central eller regional ledarutbildning,
samt anordnande av lokal utbildning.

Villkor

Ledarutbildning skall samordnas av riks- eller regional ungdomsorganisation, eller i egen regi för lokal utbildning.

Bidraget utgår ej med högre belopp än vad kostnaderna för utbildningen uppgått till.

Bidrag

Central eller regional utbildning

Bidraget utgår med 250 kr per deltagare och kursdag.

Lokal utbildning

Bidraget utgår med 100 kr per deltagare och kursdag. Om annat bidrag till studiecirkelverksamhet utgår kan denna bidragsform ej komma ifråga.

Ansökan till kultur- och fritidsnämnden senast den 1 december, på av nämnden fastställd blankett. Bidraget är maximerat till 3.000 kr per förening/sektion och år.

 

För ansökningsblankett kontakta kultur och fritid.