Tibro bibliotek - för dig som studerar

Telefon
0504-18250

E-post
bibliotek@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29

Öppettider
Må-To kl. 10.00-19.00, Fre kl. 10.00-16.00, öppet obemannat må-fre 08.00-10.00

Postadress
543 32 Tibro

Tibro bibliotek är ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek. Detta innebär att vi finns till för dig som studerar på Fågelviksgymnasiet, men även för dig som studerar på högskola, universitet, och vuxenskola. Behöver du hjälp med litteratur eller en plats att sitta på med tillgång till internet, är vi platsen för dig!

Källkritik

Vem säger vad till vem och i vilket syfte?

Källkritik är en metod där man undersöker om källor - t.ex. böcker eller webbsidor - innehåller pålitlig fakta. Man tar reda på olika saker som t.ex.:

 • Vem står bakom källan?
 • Vad har källan för innehåll och vilket är syftet med att presentera innehållet?
 • känns informationen trovärdig?
 • Är innehållet vinklat?
 • Hur presenteras informationen?
 • Vem är målgrupp?
 • Hur aktuell är informationen?

När det gäller internet finns det fler frågor man kan titta närmare på:

 • Hur ser webbadressen ut?
 • Vem står bakom webbplatsen - gör en domänsökning!
 • Vem länkar till webbplatsen?
 • Hur ser layout och navigering ut?
 • Finns det reklam och kan man lätt skilja mellan fakta och reklam?
 • När uppdaterades sidan?

Oavsett hur du bedömer källan är det alltid bra att jämföra innehållet med andra källor.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätten styr hur du får använda material som andra har skapat.

Upphovsrätten gäller till exempel texter, bilder, fotografier och filmer. Den grundläggande principen är att man alltid ska be upphovsmannen om lov innan man använder upphovsrättsskyddat material, och att man alltid ska ange källor. Upphovsmannen har också rätt att få betalt när någon annan använder materialet. Upphovsrätten gäller i 70 år efter det att upphovsmannen har dött.

För privat bruk får man kopiera upphovsrättsskyddat material och lärare får använda upphovsrättsskyddat material i pedagogiskt syfte tack vare särskilda avtal, men för elevarbeten i skolan gäller den vanliga upphovsrätten. De texter, bilder o s v. som man använder i presentationer, egna filmer eller inlämningsuppgifter räknas som del i ett sk. "offentligt uppförande", och det innebär att man alltid måste fråga upphovsmannen om lov först. Man kan få tag på kontaktuppgifter via olika upphovsrättsorganisationer. Se länk i högermenyn.

Vad får man använda i skolarbeten utan att be upphovsmannen om lov?


Allt material som är äldre än 150 år kan användas fritt. I Project Gutenberg och Projekt Runeberg hittar du texter där upphovsrätten har slutat gälla. Se länkar till resurserna i högermenyn.

När det gäller nyare texter har man rätt att skriva en sammanfattning med egna ord - referera - eller citera ett kortare stycke av någon annans text, om man anger källan - dvs. skriver var man hämtat informationen. Se länken Att redovisa sina källor i högermenyn.

Om man inte anger källor när man använder andras material innebär det att man plagierar. På högskolan kan det leda till varning eller avstängning. Hur undviker man att plagiera? Kolla Refero - antiplagieringsguiden från biblioteken vid Blekinge tekniska högskola, Kalmar högskola och Växjö universitet.

Material från gratisarkiv, t.ex. gratisbilder för icke-kommersiellt bruk får användas. Fotofinnaren och Imagebank är gratisarkiv för skolor. Många bilder på flickr.com och Wikimedia Commons är fria att använda om du anger vem som tagit bilden. Titta alltid efter copyrightinformation på bildsidan för att vara säker på hur du får använda den! Se länkar till bildresurserna i högermenyn.

Man får spela upp CD-skivor i klassrummet utan att be upphovsmannen om lov.

 

Att redovisa källor

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare, t.ex. från en bok, ett uppslagsverk eller på internet ska du tala om var du hittade informationen - skriva s.k. källhänvisningar.

När du skriver en faktatext där du hämtat information från andra författare, t.ex. från en bok, ett uppslagsverk eller på internet ska du tala om var du hittade informationen - skriva s.k. källhänvisningar.

Som en allmän regel gäller att du ska ange källa varje gång du skriver något som inte är allmänt känt. Det finns flera anledningar till att redovisa källor:

 • Du är skyldig enligt upphovsrättslagen att göra det.
 • Det ska vara lätt att skilja på dina egna åsikter och slutsatser och andras.
 • Den som läser texten kan kontrollera att du tolkat källan rätt.
 • Den som är intresserad av ämnet får tips på mer läsning i ämnet.

Det finns tusentals olika källhänvisningssystem. Många vetenskapliga tidskrifter kan t.ex. ha en helt unik standard. Syftena med källhänvisningar är ändå desamma.

Den familj av system som används mest inom samhälls- och naturvetenskap kallas Harvard- eller parentessystem. Inom språkämnen och historia använder man ofta Oxford- eller fotnotsystem. Du hittar mer information om dessa i menyn till vänster.