Gymnasial vuxenutbildning

Telefon
0504-18222

Telefontider
Mån-fre kl. 08.00-09.00

E-post
vuxenutbildning@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Postadress
543 32 Tibro

Inom den gymnasiala vuxenutbildningen kan du välja att forma en egen gymnasieutbildning eller komplettera tidigare studier genom att läsa enstaka gymnasiekurser för att få behörighet till högre studier.

Nästa kursstart: 22 oktober - ansök senast 30 september

Närdistans - du läser större delen av utbildningen på egen hand men har tillgång till handledning av lärare.

Du söker genom att fylla i och skicka in blanketten "Gymnasiala kurser" som du hittar på vår ansökningssida.

Behörighet:

Du är behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år samt

  • är bosatt i Sverige,
  • saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
  • i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Även om du är yngre än som anges ovan kan du vara behörig om du har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.
(Skollagen, 20 kap 20 §)

Aktuella kurser, start 2018-10-22

Kurs Poäng Kurskod
Svenska 1 100 SVESVE01
Svenska 2 100 SVE SVE02
Svenska 3 100 SVESVE03
Svenska som andraspråk 1 100 SVASVA01
Svenska som andraspråk 2 100 SVASVA02
Svenska om andraspråk 3 100 SVASVA03
Engelska 5 100 ENGENG05
Engelska 6 100 ENGENG06
Engelska 7 100 ENGENG07
Matematik 1A 100 MATMAT01A
Matematik 1B 100 MATMAT01B
Matematik 1C 100 MATMAT01C
Matematik 2A 100 MATMAT02A
Matematik 2B 100 MATMAT02B
Matematik 2C 100 MATMAT02C
Matematik 3B  100  MATMAT03B 
Matematik 3C  100  MATMAT03C 
Matematik 4  100  MATMAT04 
Matematik 5  100  MATMAT05 
Kemi 1  100  KEMKEM01 
Kemi 2  100  KEMKEM02 
Biologi 1  100  BIOBIO01 
Biologi 2  100  BIOBIO02 
Webbutveckling 1  100  WEUWEB01 
Programhantering 1  100  INFPRG0 
Programmering  100  PRRPRR01 
Historia 1A1  50  HISHIS01A1 
Historia 1A2  50  HISHIS01A2 
Historia 1B  100  HISHIS01B 
Historia 2  100  HISHIS02A 
Samhällskunskap 1A1  50  SAMSAM01A1 
Samhällskunskap 1A2  50  SAMSAM01A2 
Samhällskunskap 1B  100  SAMSAM01B 
Samhällskunskap 2  100  SAMSAM02 
Naturkunskap 1A1  50  NAKNAK01A1 
Naturkunskap 1A2  50  NAKNAK01A2 
Naturkunskap 1B  100  NAKNAK01B 
Natukunskap 2  100  NAKNAK02