Distansutbildning

För dig som vill läsa en kurs på distans, till exempel för att du arbetar eller behöver bli klar med en kurs snabbt.

Tibro Kompetenscenter erbjuder gymnasial vuxenutbildning även på närdistans. Det innebär att du kan studera på distans men fortfarande har tillgång till våra lärare vid särskilda tillfällen. Du väljer själv vilken studietakt som passar dig: 100, 75, 50 eller 25 procent.

Kursstart

Ansök senast

Måndag 4 februari 2019 15 januari 2019
Måndag 4 mars 2019 15 februari 2019
Måndag 1 april 2019 15 mars 2019
Måndag 6 maj 2019 15 april 2019
Måndag 5 augusti 2019 15 maj 2019
Måndag 2 september 2019 15 augusti
Måndag 7 oktober 2019 16 september
Måndag 4 november 2019 15 oktober
Måndag 2 december 2019 15 november

Om kursen inte finns hos oss

Om en kurs eller utbildning inte finns hos oss eller om vi av någon annan anledning inte kan ge kursen finns det möjlighet att läsa kurser via Jensen Education. Avtalet träder i kraft 1 januari 2019 och snart därefter blir Tibro kommuns utbud synligt på utbildningsanordnarens hemsida.

OBS! Du som under 2018 blivit beviljad utbildning via vår tidigare leverantör (NTI-skolan) slutför beviljade kurser hos dem.

Ansökan

Ansökan till närdistans/Jensen education, betyg samt eventuellt arbetsgivarintyg skickas eller lämnas in till Tibro Kompetenscenter på nedanstående adress.

Tibro Kompetenscenter
Gymnasiegatan 29
543 32 Tibro

 

 

 

Kurser på närdistans

Kurs

Poäng

Kurskod

Autodesk Inventor 1

Autodesk Inventor 2

Autodesk Inventor 3

Svenska 1

 

 

 

100

 

 

 

SVESVE01

Svenska 2

100

SVE SVE02

Svenska 3

100

SVESVE03

Svenska som andraspråk 1

100

SVASVA01

Svenska som andraspråk 2

100

SVASVA02

Svenska om andraspråk 3

100

SVASVA03

Engelska 5

100

ENGENG05

Engelska 6

100

ENGENG06

Engelska 7

100

ENGENG07

Matematik 1A

100

MATMAT01A

Matematik 1B

100

MATMAT01B

Matematik 1C

100

MATMAT01C

Matematik 2A

100

MATMAT02A

Matematik 2B

100

MATMAT02B

Matematik 2C

100

MATMAT02C

Matematik 3B 

100 

MATMAT03B 

Matematik 3C 

100 

MATMAT03C 

Matematik 4 

100 

MATMAT04 

Matematik 5 

100 

MATMAT05 

Kemi 1 

100 

KEMKEM01 

Kemi 2 

100 

KEMKEM02 

Biologi 1 

100 

BIOBIO01 

Biologi 2 

100 

BIOBIO02 

   

Programhantering 1 

100 

INFPRG0 

Programmering 

100 

PRRPRR01 

Historia 1A1 

50 

HISHIS01A1 

Historia 1A2 

50 

HISHIS01A2 

Historia 1B 

100 

HISHIS01B 

Historia 2 

100 

HISHIS02A 

Religion 1

50

RELREL01

Samhällskunskap 1A1 

50 

SAMSAM01A1 

Samhällskunskap 1A2 

50 

SAMSAM01A2 

Samhällskunskap 1B 

100 

SAMSAM01B 

Samhällskunskap 2 

100 

SAMSAM02 

Naturkunskap 1A1 

50 

NAKNAK01A1 

Naturkunskap 1A2 

50 

NAKNAK01A2 

Naturkunskap 1B 

100 

NAKNAK01B 

Naturkunskap 2 

100 

NAKNAK02