Installationselektriker

Telefon
0504-18220

E-post
kompetenscenter@tibro.se

Besöksadress
Gymnasiegatan 29 A

Öppettider
Mån-tor 9.30-11.00 13.00-15.00 Fre 9.30-11.00

Postadress
543 32 Tibro

Som installationselektriker har du ett brett arbetsfält och kan välja mellan flera olika ingångar på arbetsmarknaden. Du arbetar främst med att dra in ledningar och installera elektrisk utrustning i olika byggnader men kan även välja andra vägar inom yrket.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen får du lära dig om olika strömkretsar och elsystem. Du lär dig hur du felsöker och åtgärdar olika problem och hur de kan uppstå. Genom hela utbildningen arbetar vi med att du ska kunna arbeta efter olika scheman och ritningar för olika system samt hur du använder olika vertyg, mätinstrument och annan utrustning.

Du kommer att lära dig att installera, felsöka och reparera: 

  • olika larm- och säkerhetssystem
  • mekatroniska system
  • dator- och kommunikationssystem
  • kommunikationsnät för tele, data och media
  • klimat- och belysningsanläggningar
  • automatiserade system

Vi lägger också stor vikt vid att du ska veta vilka lagar, förordningar och standarder som gäller för de olika installationerna och systemen. Du får lära dig att planera ditt arbete och beräkna materialåtgång. Under utbildningen kommer du också att få veta mer om elbranschens miljötänk och hur du kan arbeta för en effektiv och hållbar energianvändning i både konventionella och alternativa energisystem. I utbildningen ingår även kunskaper i kundservice och arbetsmiljö.

Under utbildningen varvas teori med praktiska övningar och du gör även praktik under termin 2. 

Utbildningen kan individanpassas efter kunskapsvalidering.

Kursmaterial

Du står själv för alla läromedel och skyddskläder som behövs under utbildningen.

Kurser

Kurserna och läsordningen är preliminära. Kursen Gymnasiearbete kan väljas till vid utbildningsstart.

Termin 1 Kurskod Poäng Termin 2 Kurskod Poäng
Elektromekanik ELRELK0 100 Elkraftteknik ELRELF0 100
Praktisk ellära ELLPRA0 100 Elinstallationer INSELI0 200
Datorteknik 1a DAODAT01a 100 Belysningsteknik INSBES0 100
Mekatronik 1 MEKMEK01 100 Elmotorstyrning INSELS0 100
Servicekunskap FÖSSEV0 100 Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100
      Energiteknik 1 ENEENE01 100
      Larm- övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100
      Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100
      Orienteringskurs KGYORI11B 50

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du arbeta inom flera olika områden. Du kan till exempel arbeta som installatör eller montör, inom industrin eller byggbranschen, som konsult eller projektledare.

Utbildningen följer branschens krav så att du efter avslutad utbildning kan påbörja din lärlingsperiod.

Nästa kursstart: Vårterminen 2020

Längd 48 veckor
Tid 20 januari-18 december 2020
Studietakt 100% heltid
Praktik Ja, under termin 2
Antal platser  
Ansökan Senast 15 november 2019. Läs mer och ansök här.
Förkunskaper

Kunskaper motsvarande SFI D eller grundskolekompetens i svenska/svenska som andraspråk.

Övrigt  

Utbildningen startar under förutsättning att erforderliga beslut tas samt att tillräckligt många elever kan antas.

 

Sashko Mashkovski kommer från Skara och läser andra terminen på utbildningen till Installationselektriker.