Prövning

En prövning kan göras i samtliga kurser inom svenska för invandare, grundläggande och gymnasial verksamhet.

Att göra prövning i ett ämne innebär att du efter en inledande genomgång med en lärare förbereder dig självständigt för att sedan genomföra ett fåtal moment som omfattar hela kursen. Oftast ingår både ett skriftligt och muntligt prov som avgör vilket betyg du får på kursen.

Du som saknar tidigare betyg kan göra en prövning från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. För dig som avslutat gymnasieskolan med ett slutbetyg, ett examensbevis eller ett studiebevis kan göra en prövning oavsett ålder.

En prövning kostar vanligtvis 500 kronor och kan göras i vilken kommun som helst. Om du har ett F eller IG i betyg sedan tidigare kan du göra prövningen kostnadsfritt. Studier inför en prövning berättigar inte till studiemedel.

Anmälan

Du anmäler dig till prövning genom att fylla i och skicka in ansökningsblanketten. Prövning kan göras löpande under året.