Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är kostnadsfri vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Du kan delta i särskild utbildning för vuxna från och med hösten det år du fyller 20 år. Målet är att du som vuxen med en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada ska få stöd och stimuleras i ditt lärande för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet och utvecklas som människa.

Undervisning

Undervisningen anpassas efter dina förutsättningar och du får möjlighet att utvecklas som människa. Som elev på SUV bestämmer du själv vilka mål du har med dina studier. Du får kunskaper som du har nytta av både i hemmet, på jobbet och på fritiden. Du studerar i lugn miljö, i små grupper och vid ett eller flera tillfällen per vecka.

Undervisningen äger rum på Tibro Komptenscenter på Gymnasiegatan 29. Utbildningen är kostnadsfri och Tibro kommun tillhandahåller läromedel och förbrukningsmaterial. 

Kurser

Om du vill läsa någon kurs som inte finns med på listan kan du kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Orienteringskurs hösten 2019

Under hösten 2019 kan du börja med att läsa en orienteringskurs under fyra veckor. På orienteringskursen får du:

 • Lära dig hur du studerar
 • Veta mer om olika områden du kan studera
 • Hjälp med att välja studier
 • Visa vad du redan kan så att du inte behöver läsa det igen

Kurser på grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan:

 • Biologi
 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Individ och samhälle
 • Matematik
 • Natur och miljö
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Språk och kommunikation
 • Svenska

Kurser på grundläggande nivå motsvarande gymnasiesärskolan:

 • Bild 1
 • Digital kompetens
 • Engelska 1
 • Historia 1
 • Matematik 1
 • Svenska 1

Ansökan

Ansökningsblanketten hittar du längre ned på sidan. Du kan även kontakta vår studie- och yrkesvägledare för stöd i din ansökan.

Du kan ansöka kontinuerligt under året.

Kontakta oss så berättar vi mer.